Deze kennisbank was een gezamenlijke site van DLV, OVTO en LTO waarop zij informatie over energie voor de glastuinbouw in Nederland hebben geplaatst voor het project Energiemanagement in een vrije markt. Deze site heeft altijd op veel bezoekers mogen rekenen en daardoor een prima functie vervuld in het project.

De kennisbank blijft beschikbaar voor volgende gezamenlijke projecten.

OVTO (Organisatie Van Tuinbouwadviseurs en Onderzoekers)

Internet: www.ovto.nl

(Onderstaande vier bedrijven werken samen binnen de OVTO)

 

Agro AdviesBuro b.v.

Contact: Bram Hanemaaijer
Tel: 0174 - 637637
E-mail: info@agroadviesburo.nl
Internet: www.agroadviesburo.nl
  • Techniek en nieuwbouw
  • Bedrijfskundige zaken in een breed tuinbouwkundig kader
  • Energie advisering en begeleiding bij inkoop
  • Makelaardij

DLV Glas en Energie B.V.

Contact: Gelista Alicaris
Tel: 0174-282828
E-mail: glasenenergie@dlv.nl
Internet: www.dlvge.nl

DLV Glas en Energie geeft onafhankelijk advies aan de tuinbouw door heel Nederland en daarbuiten op het gebied van (nieuw)bouw, energievoorziening (energiebalans en energiekosten), vergunningen, milieu, ruimtelijke ordening en alles wat daarbij komt kijken. DLV Glas en Energie helpt u met het realiseren van uw ideaal.

VEK Adviesgroep

Contact: E.A.J.M. Coolen
Tel: 0174 - 389666
E-mail: energie@vek.nl
Internet: www.vek.nl

Het energieadvies gaat in op individuele energiebesparing en op de ontwikkeling van nieuwe energieconcepten (clustering, toepassing duurzame energie, toepassing restwarmte). Ander diensten zijn:
  • Technisch advies
  • Bedrijfskundig advies
  • Advies milieu en ruimtelijke ordening
  • Bouwkundige advies
  • Financieel/economisch advies

LTO Nederland

Tel: 070 - 3382700
Internet: www.lto.nl

De organisatie voor collectieve belangenbehartiging, individuele dienstverlening en groepsgerichte activiteiten voor agrarische ondernemers.

Grootscholten Consultancy

Contact: Pierre Grootscholten
Tel: 0174 - 290969
E-mail: pierre@grootscholtenconsultancy.nl

LTO Noord Advies

Contact: Aat Dijkshoorn
Tel: 0316-581692
E-mail: adijkshoorn@ltonoordadvies.nl
Internet: www.ltonoordadvies.nl

Natural Power Research

Contact: Ronald Duyvesteijn
Tel: 0174 - 627095
E-mail: ronald.duyvesteijn@caiw.nl

ZLTO Projecten

Contact: Peter Paree
Tel: 013 - 5836243
E-mail: pparee@zlto.nl

Door de koppeling van collectieve belangenbehartiging (netwerk), groepsgerichte activiteiten (teamwerk) en individueel advies (maatwerk) is de ZLTO in staat om een breed pakket van producten en diensten aan te bieden en altijd met de meest actuele informatie te werken.

 

DLV Plant BV

Contact: Antoinette van der Steen
Dr. W. Dreeslaan 1
6721 ND Bennekom
Postbus 7001 CA Wageningen
Tel: 0317 - 491578
Fax: 0317 - 460400
E-mail: glastuinbouw.info@dlv.nl
Internet: www.dlvplant.nl